Sijaintisi on:

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §, laatimispäivä 9.3.2010

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Trix Games Oy.

Trix Games Oy
Y-tunnus 2257612-3
Ratamotie 2 B 19
02620 Espoo
Sähköposti: shop (at) trixgames (piste) fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jari Saukkonen
Ratamotie 2 B 19
02620 Espoo
Sähköposti etunimi.sukunimi (at) trixgames (piste) fi

Rekisterin nimi

Trix Games Verkkokaupan käyttäjä- ja asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Trix Games Verkkokaupan käyttäjä- ja asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenottoihin sekä muihin tyypillisiin verkkokauppatoimintaan liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään perustiedot rekisteröidyistä henkilöistä, kuten:

  • - Nimi
  • - Osoite / osoitteet
  • - Puhelinnumero(t)
  • - Sähköpostiosoite
  • - Asiakkaan tekemät tilaukset
  • - Tilausten seurantatiedot (Itella / DPD)

Rekisteriin ei tallenneta maksukorttitietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä tallentaa rekisteriin ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkokauppaa käyttäessään. Lisäksi rekisteriin tallennetaan käyttäjän tilaushistoria.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Trix Games Oy:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Trix Games Verkkokaupan käyttäjä- ja asiakasrekisterin tiedot on tallennettu suojattuun järjestelmään. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Rekisterin tietoihin pääsevät käsiksi ja ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjän ennalta määrittelemät työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja kulunvalvotuissa tiloissa, jotka täyttävät Viestintäviraston A-luokan laitetiloille (Tärkeät tilat) asetetut vaatimukset.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointi-, mainonta- tai tutkimuskäytössä. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröidyn pyynnöstä henkilörekisterissä olevat virheelliset tiedot. Rekisterinpitäjä hävittää rekisteröidyn pyynnöstä järjestelmään tallennetut henkilötiedot. Oikaisu- ja poistopyynnöt tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä.